Λίγα λόγια για το ClubMercedes

1. Πρόσβαση / Εγγραφή


Αφού περιηγηθείτε εκτενώς στις σελίδες του ClubMercedes, ώστε να κατανοήσετε τη φιλοσοφία της λειτουργίας του αλλά και να δείτε περίπου τι υπηρεσίες μπορεί να σας προσφέρει, δεν έχετε παρά να κάνετε ακόμη μια κίνηση δημιουργώντας έναν λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σας ως μέλος είναι η ύπαρξη μιας έγκυρης Email διεύθυνσης, καθώς και αρκετή διάθεση για συμμετοχή σε συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες. Η διαδικασία της εγγραφής είναι απλή και σύντομη, ενώ γίνεται εντελώς δωρεάν. Προτού ωστόσο ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχθείτε τους "Όρους Πρόσβασης & Χρήσης" της ιστοσελίδας μας. Το ClubMercedes, όπως και κάθε κοινότητα, διέπεται από ορισμένους κανόνες οι οποίοι εξασφαλίζουν την ομαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία του. Ως μέλος, είναι υποχρέωσή σας να τηρείτε προσεκτικά τους κανόνες αυτούς και να τους σέβεστε, συμβάλλοντας στη διατήρηση του φιλικού και γόνιμου περιβάλλοντος και παράλληλα διευκολύνοντας το ήδη δύσκολο έργο της διαχειριστικής ομάδας του ClubMercedes.

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά οι όροι πρόσβασης στις σελίδες του ClubMercedes, καθώς και οι όροι εγγραφής των μελών:


 • α. Πρόσβαση

  Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ClubMercedes και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ClubMercedes.


 • β. Εγγραφή

  Εφόσον αποδεχθείτε τους "Όρους Πρόσβασης & Χρήσης", θα κληθείτε να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα, επιλέγοντας ένα προσωπικό όνομα χρήστη (ψευδώνυμο / username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Παράλληλα θα σας ζητηθεί η προσωπική σας διεύθυνση Email, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας. Το Email αυτό θα πρέπει να είναι έγκυρο, επειδή όλες οι εγγραφές περνούν από σύστημα ελέγχου ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητοι λογαριασμοί Spam, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η εγγραφή μπορεί να καθυστερήσει έως και μερικές ώρες.

  Όταν επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, κάτι που συνήθως συμβαίνει άμεσα, αποκτάτε αυτόματα έναν προσωπικό λογαριασμό μέλους με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που εσείς επιλέξατε. Τον προσωπικό σας λογαριασμό μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για την πρόσβαση στις περισσότερες από τις υπηρεσίες που παρέχει το ClubMercedes στα μέλη του.

  1. i. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες που παρέχει το ClubMercedes, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το ClubMercedes στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

  2. ii. Κατά την εγγραφή του ο επισκέπτης/χρήστης του ClubMercedes καλείται να επιλέξει ένα όνομα χρήσης (ψευδώνυμο). Το ψευδώνυμο θα πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς και τα σύμβολα «_» και «-».

  3. Το ψευδώνυμο:
   • - Δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι ή παραπέμπουν σε επωνυμίες νομικών προσώπων, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους.
   • - Δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, επιζήμιες, δυσφημιστικές, χυδαίες, βίαιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή αποδοκιμαστέες.
   • - Δεν πρέπει να αποτελεί τη μίμηση ενός ήδη καταχωρημένου ψευδωνύμου με σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.

 • γ. Λογαριασμός Μέλους

  Το ClubMercedes παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το ClubMercedes, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού

  1. i. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό το προσωπικό όνομα χρήσης, τον κωδικό πρόσβασης και γενικότερα τον λογαριασμό τους.

  2. ii. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το ClubMercedes για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

  3. iii. Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους. Το ClubMercedes δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.

  4. iv. Οι χρήστες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το ClubMercedes διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς μελών που παραμένουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα, το οποίο το ClubMercedes διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει όποτε το θεωρεί σκόπιμο και χωρίς προειδοποίηση.

  5. v. Κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης στο ClubMercedes. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί παράβαση του συγκεκριμένου όρου, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί ο χρήστης.

  6. vi. Επισημαίνεται, ότι μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους από κάποιον χρήστη, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του λογαριασμού αλλά μόνο η αδρανοποίησή του για λόγους ασφαλείας.


 • 2. Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών


  Το ClubMercedes διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. O χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το ClubMercedes διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του λογαριασμού μέλους και του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.


  3. Υπηρεσίες & Σελίδες Προσωπικού Χαρακτήρα


  Το ClubMercedes παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση "περιεχομένου" / "μηνυμάτων". Ως "περιεχόμενο" / "μήνυμα" ορίζονται: Οι πληροφορίες που παρέχετε σε άλλους χρήστες/μέλη του δικτυακού τόπου με τη δημοσίευση γραπτών μηνυμάτων στις ομάδες συζητήσεων (Forums), η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων, η υποβολή σχολίων και απόψεων στις ενότητες Forums, Gallery, Downloads και στις λοιπές σελίδες του ClubMercedes, η δημοσίευση στοιχείων στο προσωπικό σας προφίλ, η σύνταξη και χρήση προσωπικής υπογραφής και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη μορφή δημοσίευσης που σχετίζεται με το ClubMercedes.


  α. Προοίμιο

  1. i. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στο ClubMercedes είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ClubMercedes.

  2. ii. Ο επισκέπτης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το ClubMercedes μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του ClubMercedes τα μηνύματα, τα προφίλ μελών ή/και οποιοδήποτε αρχείο ή άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο επισκέπτης/μέλος. Ειδικότερα, τα παραπάνω συμπεριλαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό ημερών που το ClubMercedes μπορεί να διατηρήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο σε οποιονδήποτε λογαριασμό μέλους και σε οποιαδήποτε υπηρεσία, το μέγιστο μέγεθος που μπορεί να καταλαμβάνει κάποιο αρχείο ή άλλο περιεχόμενο στο server του ClubMercedes.

  3. iii. Το ClubMercedes διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του στους επισκέπτες / μέλη.Το ClubMercedes δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την διαγραφή, φθορά η αποτυχία αποθήκευσης αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε σελίδας ή υπηρεσίας του δικτυακού του τόπου.

  4. iv. Το ClubMercedes, η ομάδα διαχείρισης του ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται ή σχετίζεται με το ClubMercedes, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού περιεχομένου (π.χ. Forums, Gallery κ.λ.π.) προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των επισκεπτών/μελών.


  β. Δεοντολογία Χρηστών

  1. i. Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

  2. ii. Τα μέλη του ClubMercedes δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν καμία πληροφορία που αφορά μέλη του ClubMercedes και η οποία παρέχεται από το ClubMercedes ή από τα ίδια τα μέλη του. Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση "προσωπικών" στοιχείων, τότε το ClubMercedes έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των δημοσιεύσεων, καθώς και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται μεταξύ άλλων και τα προσωπικά μηνύματα.

  3. iii. Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

  4. iv. Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

  5. v. Απαγορεύεται η πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να είναι ουσιώδεις και να μην δημιουργούνται με σκοπό την παραπλάνηση των αναγνωστών τους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται το «trolling», δηλαδή η συστηματική υποβολή περιεχομένου που είτε έχει ως στόχο τη δημιουργία ερίδων και αντιδικιών, είτε προκαλεί αναστάτωση στην ομαλή ροή διεξαγωγής των συζητήσεων, που φιλοξενούνται στις σελίδες του ClubMercedes. Οι δημοσιεύσεις δεν θα πρέπει να περιέχουν απόψεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις σε μια μεγάλη ομάδα χρηστών/επισκεπτών του ClubMercedes.

  6. vi. Απαγορεύεται η δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου (κειμένου, εικόνων, ήχων, γραφικών κ.ο.κ.) με κομματικό, θρησκευτικό και αθλητικό/οπαδικό χαρακτήρα σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα του ClubMercedes. Εξαίρεση αποτελούν μηνύματα που δημοσιεύονται σε μεμονωμένα θέματα της ενότητας Off Topic, για την δημιουργία των οποίων προηγήθηκε η παραχώρηση σχετικής αδείας από τους αρμόδιους συντονιστές, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα περιέχουν απόψεις «οπαδικού» χαρακτήρα.

  7. vii. Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών πώλησης, ζήτησης ή ανταλλαγής, καθώς και μηνυμάτων που έχουν ως σκοπό τη συναλλαγή με επισκέπτες/μέλη του ClubMercedes. Οι αγγελίες θα πρέπει να δημοσιεύονται αποκλειστικά στην ενότητα των Αγοραπωλησιών, η οποία διέπεται από ειδικότερους όρους που περιγράφονται αναλυτικά σε παρακάτω παραγράφους. Ο σχολιασμός των δημοσιευμένων αγγελιών, είτε στην προαναφερθείσα ενότητα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα του ClubMercedes, απαγορεύεται.

  8. viii. Τα μέλη του ClubMercedes δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφέρουν με τις δημοσιεύσεις τους στις σελίδες του δικτυακού του τόπου αυστηρώς προσωπικά θέματα, όπως διαμάχες, αντιδικίες, προβλήματα κ.α. με άλλα μέλη ή τρίτους. Το παρών ισχύει ανεξάρτητα από το μέγεθος του προβλήματος ή τη σημαντικότητά του. Εναλλακτικά, τα μέλη καλούνται να επιλύσουν τις αυστηρώς προσωπικές τους διαφωνίες/προβλήματα με τη χρήση εναλλακτικών μέσων.

  9. ix. Απαγορεύεται η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ClubMercedes, ή η μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.

  10. x. Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και δημοσιοποίηση, ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

  11. xi. Απαγορεύεται η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ClubMercedes.


  γ. Δημιουργία Θέματος στα Forums

  Τα εγγεγραμμένα μέλη του ClubMercedes έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης νέων θεμάτων συζήτησης στα Forums που φιλοξενούνται στις σελίδες του δικτυακού του τόπου. Κάθε θέμα συζήτησης περιέχει το μήνυμα, το οποίο υπέβαλλε ο συγγραφέας του κατά τη δημιουργία του, ενώ μπορεί να φιλοξενεί και τις δημοσιεύσεις άλλων μελών. Δυνατότητα ανάγνωσης των θεμάτων και των μηνυμάτων που περιέχονται σε αυτά, έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις τα μέλη του ClubMercedes ενώ σε μερικά άλλα θέματα γενικότερου χαρακτήρα έχουν και όλοι οι επισκέπτες του.

  1. i. Το μέλος που επιθυμεί να δημιουργήσει ένα νέο θέμα συζήτησης, οφείλει αρχικά να ελέγξει (π.χ. με την χρήση της αναζήτησης) αν κάποιο άλλο μέλος του ClubMercedes έχει ήδη δημιουργήσει παρόμοιο θέμα. Εφόσον εντοπιστεί κάποιο σχετικό θέμα, το μέλος θα πρέπει να δημοσιεύσει το μήνυμά του στο ήδη υπάρχον και να μην προβεί στη δημιουργία νέου.

  2. ii. Το μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο θέμα συζήτησης στην περιοχή της οποίας η θεματολογία (τίτλος-περιγραφή) σχετίζεται με το περιεχόμενο της δημοσίευσής του.

  3. iii. Ο τίτλος ενός θέματος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου που το μέλος του ClubMercedes έχει δημοσιεύσει στο συγκεκριμένο θέμα.

  4. iv. Ο τίτλος ενός θέματος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κατατοπιστικός και να καθιστά με απόλυτη σαφήνεια τον λόγο ύπαρξης του συγκεκριμένου θέματος. Για παράδειγμα, τίτλοι όπως "Επείγον!", "Πρόβλημα", "Βοήθεια!", "Ερώτηση" κ.α. δεν γίνονται αποδεκτοί.

  5. v. Ο τίτλος ενός θέματος δεν θα πρέπει να είναι παραπλανητικός, ώστε να προκαλεί με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον των χρηστών/μελών του ClubMercedes για την ανάγνωση του συγκεκριμένου θέματος.


  δ. Δημιουργία Μηνύματος (Υποβολή Σχολίου ή Απάντησης)

  Η συμμετοχή στα θέματα συζήτησης, που έχουν δημιουργηθεί στις ομάδες συζητήσεων - Forums του ClubMercedes, γίνεται με την υποβολή μηνυμάτων/απαντήσεων. Μηνύματα μπορούν επίσης να δημοσιευθούν στις περισσότερες σελίδες του ClubMercedes, ώστε τα μέλη του να έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν το περιεχόμενο που αυτές οι σελίδες φιλοξενούν (π.χ. εικόνες στην ενότητα Gallery, αρχεία στην ενότητα Downloads, καταχωρήσεις στην ενότητα Blogs κ.α.

  1. i. "Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους". Πιο συγκεκριμένα: Τα μέλη του ClubMercedes μπορούν να ασκήσουν κριτική στις ιδέες, εφόσον αιτιολογήσουν την άποψή τους με την παράθεση των απαιτούμενων στοιχείων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ασκούν κριτική στους ανθρώπους.

  2. ii. Η υποβολή νέων απαντήσεων σε οποιοδήποτε από τα θέματα συζήτησης που φιλοξενούνται στο ClubMercedes είναι ευπρόσδεκτη εφόσον αυτές περιέχουν ουσιώδεις πληροφορίες. Οι μονολεκτικές, οι "ανούσιες" και οι μη ολοκληρωμένες απαντήσεις οι οποίες δε συμβάλλουν ουσιαστικά στις υπάρχουσες συζητήσεις θα αφαιρούνται από τους αρμόδιους διαχειριστές, χωρίς καμία προειδοποίηση.

  3. iii. Εφόσον μερικές ή όλες οι δημοσιεύσεις που περιέχονται σε κάποιο θέμα συζήτησης έχουν παραβεί τους όρους χρήσης, το μέλος καλείται να μην τις σχολιάσει και να μην υποκινήσει με οποιοδήποτε τρόπο τη συνέχιση δημοσίευσης άλλων μηνυμάτων, που επίσης παραβαίνουν τους όρους χρήσης.

  4. iv. Εάν μερικές ή όλες οι δημοσιεύσεις που περιέχονται σε κάποιο θέμα συζήτησης είναι αντίθετες από τους παρόντες όρους χρήσης, τότε αρμόδιοι για τη λήψη μέτρων, ανάλογα με την περίσταση, είναι τα μέλη που απαρτίζουν τη διαχειριστική ομάδα ClubMercedes. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει σύσταση από κάποιο μέλος εφόσον αυτή γίνει σύμφωνα με τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται στο ClubMercedes και αναλύονται σε αυτή την ενότητα. Και πάλι όμως, η διαχειριστική ομάδα θα κληθεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.


  ε. Spam και Αυτοπροβολή

  1. i. Ως spamming ορίζονται όλες οι αυτόκλητες ή μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες που έχουν ως σκοπό την άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων, υπηρεσιών και ιστοσελίδων μέσω των σελίδων του ClubMercedes. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη μηνυμάτων (Email, προσωπικά μηνύματα) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

  2. ii. Ειδικότερα, όσον αφορά τις ιστοσελίδες, η επαναλαμβανόμενη δημοσίευση συνδέσμων (hyperlinks) από το ίδιο μέλος ή από μικρή ομάδα μελών, που οδηγούν προς συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, θεωρείται σκόπιμη ενέργεια διαφημιστικής προβολής / spamming και απαγορεύεται αυστηρά.

  3. iii. Σε όλες τις περιπτώσεις spamming, η ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes θα προβαίνει στην άμεση διαγραφή των σχετικών μηνυμάτων, καθώς και στη διακοπή των λογαριασμών μελών που δημοσίευσαν τα σχετικά μηνύματα. Παράλληλα, θα τίθενται σε εφαρμογή φίλτρα, τα οποία θα καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική αναφορά στα συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες και ιστοσελίδες.


  στ. Μορφοποίηση Περιεχομένου

  1. i. Μολονότι το ClubMercedes είναι προσπελάσιμο από τους χρήστες του διαδικτύου σε κάθε γωνιά του πλανήτη, η επίσημη γλώσσα για την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη του είναι τα Ελληνικά. Δημοσιεύσεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δεν γίνονται αποδεκτές, εκτός και αν περιέχουν αποσπάσματα ξενόγλωσσων κειμένων.

  2. ii. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταγραφή των ελληνικών με την χρήση του λατινικού αλφαβήτου (πρακτική ευρέως γνωστή ως greeklish). Ειδικότερα, τα δημόσια μηνύματα που υποβάλλονται σε αυτήν τη μορφή δύναται να αφαιρεθούν από την ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes χωρίς προειδοποίηση. Σημειώνεται ότι κατά κανόνα οι δημοσιεύσεις που περιέχουν greeklish είναι δυσανάγνωστες, ενώ δυσκολεύουν την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών στις σελίδες του ClubMercedes.

  3. iii. Απαγορεύεται η αποκλειστική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων για τη δημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου. Τα κεφαλαία είναι ενοχλητικά και καθιστούν δυσανάγνωστες τις δημοσιεύσεις. Παράλληλα, η χρήση των κεφαλαίων γραμμάτων στη netiquette του διαδικτύου, ισοδυναμεί με την αύξηση τόνου και πιθανότητα θα προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις στους επισκέπτες/χρήστες του netiquette και την ομάδα διαχείρισής του.

  4. iv. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των δυνατοτήτων μορφοποίησης, που έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική και χωρίς λόγο αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς σε μέρος ή σε ολόκληρο το δημοσιευμένο κείμενο. Επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων μόνο για να δοθεί έμφαση σε ορισμένα σημεία της δημοσίευσης, όπως για παράδειγμα σε επικεφαλίδες και τίτλους.

  5. v. Η αλλαγή των χρωμάτων, καθώς και η χρήση πλάγιας ή υπογραμμισμένης γραφής για να δοθεί έμφαση σε ορισμένα σημεία της δημοσίευσης είναι επιθυμητή. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση σκούρων χρωμάτων, όπως π.χ. σκούρο μπλε και μαύρο, ώστε να το δημοσιευμένο κείμενο να είναι ευανάγνωστο.

  6. vi. Στην περίπτωση των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στις ομάδες συζητήσεων - Forums του ClubMercedes, επιτρέπεται η δημοσίευση εικόνων. Το μέλος ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το μέγεθος και τις διαστάσεις των εικόνων και να φροντίζει ώστε η δημοσίευσή του να μην έχει σημαντικές επιπτώσεις στους χρόνους φόρτωσης της σελίδας ή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η σελίδα όταν γίνεται χρήση χαμηλής ανάλυσης (800 x 600 pixels). Σε περίπτωση αμφιβολίας συνιστάται η παραπομπή προς την εικόνα (με την χρήση του κώδικα "url") , αντί για την παράθεσή της (με την χρήση του κώδικα "img").


  ζ. Υπογραφές Μελών

  Κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και τροποποίησης ενός κειμένου, το οποίο προστίθεται αυτόματα σε όλες σχεδόν τις δημοσιεύσεις του, εφόσον το επιθυμεί.

  1. i. Οι υπογραφές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε μέγεθος τους 450 χαρακτήρες ή να ξεπερνούν τις 2 γραμμές.

  2. ii. Το μέλος, εφόσον πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έχει τη δυνατότητα προσθήκης εικόνας στην υπογραφή του με την χρήση του κώδικα «img», αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει σε διαστάσεις τα 420x150 pixels και το μέγεθός της να μην υπερβαίνει τα 16.384 bytes.

  3. iii. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κειμένου ή/και εικόνων με ερωτικό προσανατολισμό.

  4. iv. Τα μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη δημιουργία της υπογραφής τους το σύνολο των όρων πρόσβασης και χρήσης στο ClubMercedes και ιδιαίτερα τα σημεία που αφορούν το spamming, την αυτοπροβολή, καθώς και την μορφοποίηση του κειμένου, την απαγόρευση παράθεσης κομματικού, θρησκευτικού και αθλητικού/οπαδικού περιεχομένου.


  η. Αγοραπωλησίες

  Το ClubMercedes διαθέτει υπηρεσία παροχής υπηρεσιών αγγελιών μέσω του Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Το ClubMercedes δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών αυτών από τον επισκέπτη / χρήστη και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά το χρήστη και τον παροχέα του αγαθού. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το ClubMercedes σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ενότητα των αγοραπωλησιών, είτε ενεργητικά (με τη δημοσίευση αγγελιών), είτε παθητικά (με την ανάγνωση αγγελιών) έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες από την εγγραφή τους στο ClubMercedes και έχουν δημοσιεύσει ικανό αριθμό μηνυμάτων στα Forums του.

  1. i. Το ClubMercedes λειτουργεί ως μέσο ολοκλήρωσης των συναλλαγών μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών μελών του. Το ClubMercedes δεν εμπλέκεται στην όλη συναλλαγή μεταξύ αγοραστών και πωλητών χρηστών του. Σαν αποτέλεσμα δεν έχει και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας ή νομιμότητας των καταχωρημένων ειδών, της ακρίβειας της περιγραφής τους και της δυνατότητας των πωλητών να διαθέσουν ή των αγοραστών να αγοράσουν. Το ClubMercedes τέλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ένας πωλητής ή αγοραστής θα ολοκληρώσει μία συναλλαγή στην οποία συμμετέχει.

  2. ii. Το ClubMercedes δεν έχει κανένα όφελος ούτε παίρνει κάποια προμήθεια για τις συναλλαγές που διεξάγουν οι χρήστες του.

  3. iii. Καθώς το ClubMercedes δεν έχει ενεργό συμμετοχή σε συναλλαγές των χρηστών του σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με έναν ή περισσότερους χρήστες, το ClubMercedes και το σύνολο της διεύθυνσης, ομάδας διαχείρισης και συνεργατών του απαλλάσσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες, αποδεδειγμένες και μη που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες αυτές.

  4. iv. Το ClubMercedes, αν και καταβάλει κάθε δυνατή τεχνολογικά προσπάθεια, δεν διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, ούτε είναι σε θέση να επαληθεύσει. Το ClubMercedes δεν εγγυάται την ταυτότητα όσο και την αξιοπιστία των συναλλασσόμενων μερών. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών μέσω προσωπικών μηνυμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν φορείς μεσολαβητές για ολοκλήρωση συναλλαγών όπως τα ΕΛ.ΤΑ. και ειδικευμένα courier (υπηρεσίες αντικαταβολής κ.α.).

  5. v. Η ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes έχει το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους γενικούς όρους πρόσβασης και χρήσης ή είναι κακόβουλο ή υπάρχει υποψία απάτης.

  6. vi. Η δημιουργία καταχώρησης, η υποβολή προσφοράς ή η χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του ClubMercedes μέσω του προσωπικού λογαριασμού ενός χρήστη είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη (είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το λογαριασμό του).

  7. vii. Το ClubMercedes δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες του δημόσια μέσω του συστήματός του. Μπορεί να βρείτε στοιχεία και πληροφορίες άλλων χρηστών προσβλητικές, επικίνδυνες ή παραπλανητικές. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ασφαλείς μεθόδους συναλλαγής όταν συναλλάσσεστε μέσω του ClubMercedes.

  8. viii. Επίσης, σημειώνουμε τους κινδύνους σε πιθανές συναλλαγές με άλλα κράτη, ανήλικους ή ανθρώπους που μπορεί να παραποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την χρήση του ClubMercedes. Αν παρόλα αυτά πέσει στην αντίληψη της ομάδας διαχείρισης του ClubMercedes οποιαδήποτε πληροφορία που αντίκειται στους Όρους Πρόσβασης & Χρήσης, αυτή θα αφαιρείται χωρίς καμία προειδοποίηση.

  9. ix. Το ClubMercedes διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών χρηστών και άρνηση παροχής υπηρεσιών σε χρήστες οι ενέργειες των οποίων είναι αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο ClubMercedes, αν σε σχετική προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν πιστεύουμε ότι οι κινήσεις σας μπορεί να έχουν νομικές συνέπειες για εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες ή το ClubMercedes.

  10. x. Για την επιπλέον εξασφάλισή σας κατά τη διάρκεια συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των σχετικών Forum του ClubMercedes παρακαλούμε λάβετε υπόψη και τα εξής:
   • - Ζητάτε πάντοτε αποδείξεις νόμιμης κατοχής του προϊόντος που αγοράζετε. Ενδεικτικά αναφέρονται: αποδείξεις λιανικής, τιμολόγια αγοράς κλπ φορολογικά στοιχεία.
   • - Ζητάτε να μάθετε πάντοτε τα πλήρη στοιχεία (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, κατοικία, σταθερό τηλέφωνο) του πωλητή και κρατήστε τα κάπου με ασφάλεια για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό!
   • - Αν πρόκειται για αγορά μεγάλης αξίας επιμείνετε ιδιαίτερα στα παραπάνω σημεία και σε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε τουλάχιστον υπεύθυνη δήλωση του πωλητή (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ότι το πωλούμενο αντικείμενο/α είναι ιδιοκτησίας του πωλητή ή ότι ο πωλητής είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον νόμιμο κάτοχο (να αναφέρονται και τα δικά του στοιχεία) προκειμένου να το πωλήσει. (Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε και με το φερόμενο ως νόμιμο κάτοχο και ζητήστε να γίνει απευθείας από αυτόν η πώληση).

  11. xi. Πρόσθετοι κανονισμοί: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις ανακοινώσεις (επισημασμένα μηνύματα) που έχουν αναρτηθεί στην ενότητα των Αγοραπωλησιών. Το περιεχόμενό τους αποτελεί τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης. Σημειώνεται ότι ο σχολιασμός των δημοσιευμένων αγγελιών, είτε στην προαναφερθείσα ενότητα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα του ClubMercedes, απαγορεύεται.

  12. xii. Η τήρηση των παραπάνω ελάχιστων και στοιχειωδών κανόνων είναι απαραίτητη για τη δική σας προστασία καθώς το ClubMercedes, αν και καταβάλει κάθε δυνατή τεχνολογικά προσπάθεια, δεν διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, ούτε είναι σε θέση να τα επαληθεύσει! Για το λόγο αυτό, το ClubMercedes ρητά δηλώνει πως ουδεμία ευθύνη φέρει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των μελών του μέσα από το σύνολο των ιστοσελίδων του.


  4. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Διαχείρισης


  Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, της εποπτείας των πληροφοριών που δημοσιεύουν τα μέλη της κοινότητάς του ClubMercedes σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του δικτυακού του τόπου.


  α. Δικαιώματα Διαχείρισης

  Τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes, χωρίζονται σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι Forum Moderators (συντονιστές) που έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης μιας ή και περισσοτέρων θεματικών ενοτήτων δημοσίευσης μηνυμάτων και οι Global Moderators (συντονιστές) που έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης των δημοσιεύσεων των μελών του ClubMercedes σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του ιστότοπου. Ο Administrator (διαχειριστής) έχει τη δυνατότητα εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης όλων των πληροφοριών που δημοσιεύουν τα μέλη του ClubMercedes σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του. Οι Forum Moderators, οι Global Moderators και ο Administrator, έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης (μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, τροποποίηση περιεχομένου κ.α.) που θα τους επιτρέψουν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.


  β. Υποχρεώσεις

  Η ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes έχει, συνοπτικά, δύο βασικές υποχρεώσεις: 1) Να ενθαρρύνει την ορθή και υγιή επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη του ClubMercedes 2) Να ελέγχει τις ενέργειες και τις δημοσιεύσεις των μελών του ClubMercedes και να επεμβαίνει στις περιπτώσεις που αυτές είναι αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο Clubmercedes


  γ. Μέλη και Ομάδα Διαχείρισης

  Η ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes αποτελείται από διακεκριμένα μέλη της κοινότητάς του τα οποία όπως είναι λογικό, έχουν, όπως και τα λοιπά μέλη, την υποχρέωση να τηρούν πιστά τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης. Κάθε επισκέπτης/μέλος του ClubMercedes έχει τη δυνατότητα "αναφοράς" των δημοσιεύσεων άλλων μελών που παραβαίνουν τους όρους χρήσης, ζητώντας την επέμβαση της ομάδας διαχείρισης, η οποία και θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση της. Η "αναφορά" παραβάσεων μπορεί να γίνει με την χρήση των σχετικών συνδέσμων, που περιλαμβάνονται στις περισσότερες από τις σελίδες του ClubMercedes. Εφόσον υπάρχουν οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με τις ενέργειες που ακολούθησε ένας συντονιστής του ClubMercedes, ώστε να αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό, τότε αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά με προσωπικό μήνυμα προς τον ίδιο το συντονιστή. Εφόσον το μέλος πιστεύει ότι δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα της μεταξύ τους επικοινωνίας, τότε μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιον άλλο συντονιστή με περισσότερες αρμοδιότητες (π.χ. Global Moderator). Εφόσον και πάλι θεωρεί πως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον Administrator του Clubmercedes, ο οποίος θα προχωρήσει σε διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού και εφόσον απαιτείται, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημοσιεύεται περιεχόμενο (π.χ. μηνύματα, θέματα συζήτησης) το οποίο να καταδικάζει τις ενέργειες και τις τακτικές που ακολούθησε κάποιος συντονιστής ή διαχειριστής για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού. Το μέλος καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος.


  δ. Διαχείριση Δημοσιευμένου Περιεχομένου

  Η ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes έχει το δικαίωμα να μετακινήσει οποιαδήποτε δημοσίευση σε περιοχή της οποίας η θεματολογία είναι ανάλογη με το περιεχόμενο της δημοσίευσης αυτής. Για παράδειγμα, μπορεί να μεταφέρει ένα θέμα συζήτησης σε διαφορετικό Forum, εφόσον το περιεχόμενό του είναι ή θεωρείται άσχετο με την περιγραφή της συγκεκριμένης ενότητας. Η ομάδα διαχείρισης του Clubmercedes έχει το δικαίωμα να μετακινήσει μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις σε ένα άλλο θέμα συζήτησης στην ίδια ή σε άλλη θεματική ενότητα, είτε σε ένα νέο θέμα συζήτησης με ανάλογη θεματολογία. Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τίτλο οποιασδήποτε δημοσίευσης (θέματος, μηνύματος ή άλλου περιεχομένου), εφόσον πιστεύει ότι αυτός παραβαίνει τους όρους χρήσης είτε είναι παραπλανητικός, είτε ανάρμοστος, είτε ελλιπής, είτε με ορθογραφικές και γραμματικές ελλείψεις, είτε αντίθετος από τη "φιλοσοφία" του Forum. Η ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στα μέλη τη δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες, εφόσον οι θεματικές ενότητες αυτές περιέχουν σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, οι οποίες είναι αντίθετες από τους όρους πρόσβασης και χρήσης. Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα να μετακινήσει οποιαδήποτε δημοσίευση που μέρος ή το σύνολο της οποίας αντιτίθεται στους όρους πρόσβασης και χρήσης, σε ειδική περιοχή, προσπελάσιμη μόνο από τα μέλη της ομάδας διαχείρισης του ClubMercedes, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να αφαιρεθούν αυτές. Η ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες και χώρους, που δεν περιλαμβάνονται στις σελίδες του ClubMercedes και δεν μπορούν να επέμβουν σε διαμάχες που ξεσπούν ανάμεσα σε μέλη για αυστηρώς προσωπικά θέματα.


  ε. Πολιτική Διαχείρισης και Αποκλεισμός Πρόσβασης

  Εφόσον η ομάδα διαχείρισης του ClubMercedes αντιληφθεί ότι οι ενέργειες κάποιου μέλους είναι αντίθετες από τους όρους πρόσβασης και χρήσης, τότε θα προχωρήσει σε μία από τις παρακάτω ενέργειες: Προσωπική, ευγενική, σύσταση προς το μέλος, με την αποστολή προσωπικού μηνύματος, για συμμόρφωση στους όρους πρόσβασης και χρήσης. Δημόσια, επίσημη, σύσταση προς το μέλος, με την ανάρτηση μηνύματος στην ίδια θεματική ενότητα που περιέχει την επίμαχη δημοσίευση. Διαγραφή ή τροποποίηση της επίμαχης δημοσίευσης. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να δεχθεί έως και 2 προσωπικές ή δημόσιες συστάσεις για συμμόρφωση. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης των όρων πρόσβασης και χρήσης από το ίδιο μέλος, τότε το Clubmercedes θα προχωρά σε διακοπή της διάθεσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών του προς αυτό (Ban), για χρονικό διάστημα ανάλογα με τη σοβαρότητα της εκάστοτε περίστασης. Εφόσον οι ενέργειες κάποιου μέλους είναι ακραίως αντίθετες από τους όρους πρόσβασης και χρήσης, τότε το ClubMercedes μπορεί να διακόψει απροειδοποίητα και για απεριόριστο χρόνο τη διάθεση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του προς αυτό (Ban).


  στ. Γενικά

  Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση) να προβεί στην άμεση διαγραφή κειμένων, πληροφοριών, αρχείων, εικόνων, γραφικών και δημοσιεύσεων γενικότερα, οι οποίες αντιτίθενται στους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης. Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση) να αφαιρέσει από το δημοσιευμένο περιεχόμενο συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι φιλοξενούν κείμενα, πληροφορίες, αρχεία, εικόνες, γραφικά και δημοσιεύσεις γενικότερα, οι οποίες αντιτίθενται στους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης. Ο χρήστης/μέλος του Clubmercedes κατανοεί και αποδέχεται ότι το Clubmercedes και οι αρμόδιοι συνεργάτες του (ομάδα διαχείρισης) διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής, άρνησης, ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Clubmercedes.


  5. Περιορισμός Ευθύνης


  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου (Internet), υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ClubMercedes δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ClubMercedes στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

  Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το ClubMercedes ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο ClubMercedes, των Forums του, των συνδέσμων (hyperlinks) στα οποία παραπέμπει, και όλων των άλλων σελίδων και υπηρεσιών του ClubMercedes.

  Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ClubMercedes είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το ClubMercedes, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους. Το ClubMercedes δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το ClubMercedes δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

  Το ClubMercedes δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το ClubMercedes.


  6. Αποκλεισμός Ευθύνης & Συμβουλές


  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ClubMercedes αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου (Internet) και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
  Το ClubMercedes αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.
  Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του ClubMercedes, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.


  7. Σύνδεσμοι Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους


  Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.


  8. Πνευματικά Δικαιώματα


  Όλο το περιεχόμενο του ClubMercedes, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
  Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία ιστοσελίδων αντιγραφής (mirroring) των σελίδων του ClubMercedes ή εκπομπή του ClubMercedes, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Clubmercedes, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων


  9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι


  Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ClubMercedes, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αναιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ClubMercedes και του αναγνώστη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.